Забыли пароль? Регистрация Войти Все объявления Добавить объявление Оформить подписку Блокнот RSS
Все застройщики
Интересные предложения

 
   Поиск объявлений
Я хочу:
Тип:
от: до: Площадь:
от: до: Цена:
Область:
 
  Статьи  
Законы Украины
Законы Украины   →  "ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ"
 
Размер шрифта:   Decrease font Enlarge font       Версия для печати print
4 Октября, 2007

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 5. Порушення цивільної справи в суді

Суд приступає до розгляду цивільної справи:

за заявою особи, яка звертається за захистом свого права або
охоронюваного законом інтересу;
за заявою прокурора;
за заявою органів державного управління, профспілок, державних
підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних
організацій, їх об'єднань, інших громадських організацій або
окремих громадян у випадках, коли за законом вони можуть
звертатися до суду за захистом прав та інтересів інших осіб;
за заявою органів Антимонопольного комітету України з питань,
віднесених законодавчими актами до їх компетенції.

У справах позовного провадження подаються позовні заяви, у
справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, і в
справах окремого провадження – скарги і заяви.
(Стаття 5 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 1461-10 від
23.01.1981 р., Законом № 82/95-ВР від 02.03.1995 р.)

Стаття 90. Судові повістки

Судові виклики і повідомлення провадяться повістками, що
надсилаються особам, які беруть участь у справі, свідкам,
експертам, представникам громадських організацій і трудових
колективів з адресою, вказаною стороною, самими цими особами або
іншими учасниками справи.
Повістки разом із зворотною розпискою надсилаються рекомендованим
листом або через розсильних.
Як виняток, повістку можна видати на руки стороні або її
представникові з їх згоди для вручення відповідним особам.
(Стаття 90 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 1461-10 від
23.01.1981 р.)

Стаття 91. Строк вручення повістки про виклик до суду

Повістка про виклик до суду повинна бути завчасно вручена особі,
яка викликається, але у всякому разі не пізніше ніж за п'ять днів
до судового засідання.

Стаття 93. Судові повістки-повідомлення

Судові повістки-повідомлення надсилаються особам, які беруть
участь у справі, з приводу вчинення процесуальних дій, в яких
участь цих осіб не є обов'язковою.
Повістка-повідомлення повинна містити найменування і адресу суду,
назву справи, вказівку про те, яку процесуальну дію буде вчинено,
місце, день і час її вчинення.

Стаття 94. Порядок вручення повісток про виклик

Повістки про виклик, адресовані громадянам, вручаються їм під
розписку. Зворотна розписка з їх підписом підлягає поверненню до
суду з зазначенням часу одержання.
Повістка, адресована державному підприємству, установі,
організації, колгоспу, іншій кооперативній організації, їх
об'єднанню, іншій громадській організації, вручається відповідній
службовій особі, яка розписується про одержання її на зворотній
розписці.
Коли особа, яка викликається, не буде виявлена у місці проживання,
повістку вручають будь-кому з дорослих членів сім'ї, які
проживають разом з нею, а при відсутності їх – домоуправлінню або
адміністрації за місцем роботи, а в сільських місцевостях –
виконавчому комітетові сільської Ради народних депутатів. Службова
особа, яка одержала повістку, зобов'язана під свою
відповідальність негайно вручити її належній особі.
При відмові адресата одержати повістку, особа, яка її доставляє,
робить відповідну відмітку на повістці, яка повертається до суду.
Відмітка про відмову одержати повістку стверджується підписом
службової особи домоуправління чи виконкому сільської Ради
народних депутатів, або представника адміністрації за місцем
роботи, або підписами не менше двох громадян.
(Стаття 94 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 1461-10 від
23.01.1981 р.)

Стаття 99. Права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі

Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з
матеріалами справи, робити з них витяги, одержувати копії рішень,
ухвал, постанов і інших документів, що є у справі, брати участь у
судових засіданнях, подавати докази, брати участь в їх
дослідженні, заявляти клопотання та відводи, давати усні і
письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування та
заперечення, оскаржувати рішення і ухвали суду, а також
користуватись іншими процесуальними правами, наданими їм законом.
Зазначені в цій статті особи зобов'язані добросовісно
користуватися належними їм процесуальними правами.

Стаття 104. Участь у справі кількох позивачів або
відповідачів

Позов може бути пред'явлений спільно кількома позивачами або до
кількох відповідачів. Кожний з позивачів або відповідачів щодо
другої сторони виступає в процесі самостійно.
Співучасники можуть доручити вести справу одному із співучасників,
якщо він не є особою, вказаною в пунктах 1 і 2 статті 116 цього
Кодексу.
Особа, в інтересах якої розпочато справу за заявою прокурора,
органу державного управління, профспілки, державного підприємства,
установи, організації, колгоспу, іншої кооперативної організації,
їх об'єднання, іншої громадської організації або окремого
громадянина (пункти 2 і 3 статті 5 цього Кодексу), повідомляється
судом про це, і вона може взяти участь у процесі як позивач поряд
з особою, яка подала заяву.
(Стаття 104 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 1461-10
від 23.01.1981 р.)

Стаття 112. Особи, які можуть бути представниками

Представниками сторін і третіх осіб у суді можуть бути:

члени органів управління, працівники державних підприємств,
установ, організацій, колгоспів інших кооперативних організацій,
їх об'єднань, інших громадських організацій – в справах цих
підприємств, установ і організацій;
уповноважені професійних спілок – у справах робітників,
службовців, членів колгоспу, а також інших осіб, захист прав і
інтересів яких здійснюється професійними спілками;
уповноважені організацій, яким їх статутом чи положенням надана
право представляти інтереси членів цих організацій, – у справах
членів цих організацій;
адвокати;
один із співучасників за дорученням інших співучасників (стаття
104 цього Кодексу);
інші особи, допущені судом, який розглядає справу, до
представництва в даній справі.

(Стаття 112 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 1461-10
від 23.01.1981 р.)

Стаття 114. Оформлення довіреності на ведення справи в суді

Довіреності від імені державних підприємств, установ, організацій
видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої ним
службової особи і з прикладенням печатки підприємства, установи,
організації.
Довіреності від імені колгоспів, інших кооперативних організацій,
їх об'єднань, інших громадських організацій видаются за підписом
службових осіб, уповноважених статутом (положенням), і з печаткою
колгоспу, організації.
Письмові довіреності громадян посвідчуються нотаріально.
Громадяни можуть також посвідчити довіреність на ведення справи в
суді на підприємсті, в установі, організації, де вони працюють,
або в управлінні будинками, де вони проживають; військовослужбовці
– у відповідній військовій частині; особи, які проживають у
населених пунктах, де немає державних нотаріальних контор, – у
виконавчому комітеті міської, селищної, сільської Ради народних
депутатів; особи, які перебувають на лікуванні, – у відповідному
лікувальному закладі.
Довіреності осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі,
можуть бути посвідчені начальниками місць позбавлення волі.
(Стаття 114 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 1461-10
від 23.01.1981 р.)

Стаття 115. Повноваження представника в суді

Повноваження на ведення справи в суді дає представникові право на
вчинення від імені особи, яку він представляє, всіх процесуальних
дій, крім передачі справи в товариський чи третейський суд, повної
або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни
предмета позову, укладення мирової угоди, передачі повноважень
іншій особі (передоручення), оскарження рішення суду, подачі
виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або
грошей. Повноваження представника на вчинення кожної із зазначених
в цій статті дій повинні бути спеціально обумовлені у виданій йому
довіреності.

Стаття 116. Особи, які не можуть бути представниками у суді

Не можуть бути представниками в суді:

особи, які не досягли повноліття;
особи, над якими встановлено опіку, піклування;
адвокати, які прийняли доручення про подання юридичної допомоги з
порушенням правил, встановлених законодавством України про
адвокатуру, а також особи, виключені з колегії адвокатів, у
випадку, зазначеному в пункті 6 статті 112 цього Кодексу.
Судді, слідчі і прокурори не можуть бути представниками в суді,
крім випадків, коли вони діють як батьки, опікуни, піклувальники
або як представники відповідного суду чи органу прокуратури, що є
стороною в справі.

(Стаття 116 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 1461-10
від 23.01.1981 р.; Законом № 2857-12 від 15.12.1992 р.)

Стаття 256. Підсудність (Глава 34 "Визнання громадянина
обмежено дієздатним чи недієздатним")

Справа про визнання громадянина обмежено дієздатним внаслідок
зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами чи
недієздатним внаслідок психічної хвороби або недоумства може бути
розпочата за заявою членів його сім'ї, профспілок та інших
громадських організацій, прокурора, органів опіки і піклування,
психіатричного лікувального закладу.
Заява про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним
подається до суду за місцем проживання цього громадянина, а якщо
він перебуває на лікуванні у психіатричному лікувальному закладі,
то за місцем знаходження лікувального закладу.
(Стаття 256 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4452-11
від 21.08.1987 р.)

Стаття 258. Призначення експетизи у справах про визнання
громадян недієздатними

Суддя в порядку підготовки справи до розгляду при наявності
достатніх даних про психічну хворобу або недоумство громадянина
призначає для визначення його психічного стану судово-психіатричну
експертизу.
У виняткових випадках, коли особа, відносно якої порушено справу
про визнання її недієздатною, явно ухиляється від проходження
експертизи, суд в судовому засіданні за участю прокурора і
психіатра може винести ухвалу про примусове направлення
громадянина на судово-психіатричну експертизу.
(Стаття 258 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
15.10.1966 р., № 2135-08 від 15.10.1973 р.)

Стаття 259. Розгляд справи

Справи про визнання громадянина обмежено дієздатним чи
недієздатним суд розглядає з обов'язковою участю представників
органів опіки та піклування. Питання про виклик громадянина, щодо
якого розглядається справа, вирішується в кожному випадку судом з
урахуванням стану його здоров'я. [...]
(Стаття 259 із змінами, внесеними згідно з Законом № 2857-12 від
15.12.1992 р.)

Стаття 260. Рішення суду

Рішення суду про визнання громадянина обмежено дієздатним чи
недієздатним після набрання ним законної сили надсилається
органові опіки та піклування. Воно є підставою для призначення
обмежено дієздатному піклувальника, а недієздатному – опікуна.
Скасування обмеження дієздатності громадянина, який припинив
зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами (стаття 15
Цивільного кодексу України), здійснюється рішенням суду за заявою
самого громадянина, його піклувальника або установ, організацій та
осіб, зазначених у статті 256 цього Кодексу, а також з власної
ініціативи суду.
Поновлення громадянина в дієздатності у разі його видужання або
значного поліпшення здоров'я (стаття 16 Цивільного кодексу
України) здійснюється рішенням суду на підставі відповідного
висновку судово-психіатричної експертизи за заявою опікуна або
установ, організацій та осіб, зазначених у статті 256 цього
Кодексу, а також з власної ініціативи суду.
Рішення суду після набрання ним законної сили надсилається
органові опіки та піклування. Воно є підставою для зняття
встановлених над громадянином опіки чи піклування.
(Стаття 260 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 2135-08
від 15.10.1973 р., № 4452-11 від 21.08.1987 р.)

(Кодекси України у 3-х книгах, книга друга
//Офіційне видання Верховного суду України//Київ, Юрінком Інтер,
1997 р.)Версия для печати print       Добавить комментарий print

  Новый комментарий:
:
:
:
  В тему:   Разделы этажа:   Ещё новости на нашем этаже:  
 
Not found
Контакты   Rambler's Top100 bigmir)net TOP 100